MEMBER

PROFESSOR & RESEARCHER
#01
 • Shin-ichi Tanabe (Professor)
 • Kimura Kenichi (Emeritus Professor)
 • Junkichi Harigaya
 • HyunTae Kim
 • Chinatsu Chiaki
 • Takashi Akimoto
 • Toshie Iwata
 • Go Iwashita
 • Hiromi Yamada
 • Junta Nakano
 • Naoe Nishhara
 • Hitomi Tsutsumi
 • Rika Funaki
 • Natsuko Nagasawa
GRADUATE STUDENT
#02
 • Masayuki Ogata (Research Assistant)
 • Sayana Tsushima (D3)
 • Haruno Ishikawa (D2)
 • Jun Nakagawa (D1)
 • Miki Iijima (M2)
 • Tetsuya Satoh (M2)
 • Ayane Shibutani (M2)
 • Shuhei Takahashi (M2)
 • Moeko Tagawa (M2)
 • Akihiro Takimoto (M2)
 • Kazuki Furumoto (M2)
 • Riho Matsuzaki (M2)
 • Moe Matsuda (M2)
 • Hiroki Miyajima (M2)
 • Kennan Ryu (M2)
 • Kasyou Chin (M2)
 • Yuichi Akiyama (M1)
 • Junichi Asaka (M1)
 • Maho Ichikawa (M1)
 • Misa Imazu (M1)
 • Koudai Umetani (M1)
 • Mika Saito (M1)
 • Jun Shinoda (M1)
 • Tianshu Xu (M1)
 • Daisuke Nakamura (M1)
 • Junta Fujisawa (M1)
 • Yuka Maruyama (M1)
 • KIM Jungmin (Postdoctoral fellow)
 • YANG Xiaopeng (Postdoctoral fellow)
UNDER GRADUATE STUDENT
#03
 • Mikako Omori (B5)
 • Taiki Aoyagi (B4)
 • Yumioko Araki (B4)
 • Risa Inoue (B4)
 • Kenta Sakai (B4)
 • Takuma Shinoyama (B4)
 • Emi Takai (B4)
 • Yuka Takeuchi (B4)
 • Yugo Tsuneoka (B4)
 • Akihisa Nomoto (B4)
 • Kaho Hashimoto (B4)
 • Ryoya Furukawa (B4)
 • Shingo Yamaguchi (B4)
ALUMNAE & ALUMNI
#04
 • Ministry of Economy, Trade and Industry

早稲田大学創造理工学部建築学科/建築環境学/田辺新一研究室

Department of Architecture, Waseda University/TANABE Shin-ichi Laboratory