MEMBER

PROFESSOR & RESEARCHER
#01
 • Shin-ichi Tanabe (Professor)
 • Kimura Kenichi (Emeritus Professor)
 • Sayana Tsushima (Assistant Professor)
 • Masayuki Ogata (Research Assistant)
 • Junkichi Harigaya
 • HyunTae Kim
 • Kishimoto Yuka
 • Takashi Akimoto
 • Toshie Iwata
 • Go Iwashita
 • Hiromi Yamada
 • Junta Nakano
 • Naoe Nishhara
 • Hitomi Tsutsumi
 • Rika Funaki
 • Natsuko Nagasawa
GRADUATE STUDENT
#02
 • Haruno Ishikawa (D3)
 • Jun Nakagawa (D2)
 • KIM Jungmin (D1)
 • Yuichi Akiyama (M2)
 • Junichi Asaka (M2)
 • Maho Ichikawa (M2)
 • Misa Imazu (M2)
 • Koudai Umetani (M2)
 • Mika Saito (M2)
 • Jun Shinoda (M2)
 • Tianshu Xu (M2)
 • Daisuke Nakamura (M2)
 • Junta Fujisawa (M2)
 • Yuka Maruyama (M2)
 • Taiki Aoyagi (M1)
 • Yumioko Araki (M1)
 • Risa Inoue (M1)
 • Kenta Sakai (M1)
 • Takuma Shinoyama (M1)
 • Emi Takai (M1)
 • Yuka Takeuchi (M1)
 • Yugo Tsuneoka (M1)
 • Akihisa Nomoto (M1)
 • Kaho Hashimoto (M1)
 • Ryoya Furukawa (M1)
 • Shingo Yamaguchi (M1)
 • Mikako Omori (Researcher)
UNDER GRADUATE STUDENT
#03
 • Reina Oki (B4)
 • Yilei Zhu (B4)
 • Soma Sugano (B4)
 • Reo Sugino (B4)
 • Yuya Suzuki (B4)
 • Yoshito Takahashi (B4)
 • Sosui Nakamura (B4)
 • Toshiki Namai (B4)
 • Ko Murakami (B4)
 • Kentaro Morita (B4)
 • Wei Ling (B4)
 • Yosuke Watanabe (B4)
ALUMNAE & ALUMNI
#04
 • Ministry of Economy, Trade and Industry

早稲田大学創造理工学部建築学科/建築環境学/田辺新一研究室

Department of Architecture, Waseda University/TANABE Shin-ichi Laboratory