MEMBER

PROFESSOR & RESEARCHER
#01
 • Shin-ichi Tanabe (Professor)
 • Kimura Kenichi (Emeritus Professor)
 • Sayana Tsushima (Lecturer)
 • Masayuki Ogata (Assistant Professor)
 • Masanari Ukai (Research Fellow)
 • Junkichi Harigaya
 • HyunTae Kim
 • Kishimoto Yuka
 • Takashi Akimoto
 • Toshie Iwata
 • Go Iwashita
 • Hiromi Yamada
 • Junta Nakano
 • Naoe Nishhara
 • Hitomi Tsutsumi
 • Rika Funaki
 • Natsuko Nagasawa
GRADUATE STUDENT
#02
 • Haruno Ishikawa (D4)
 • Jun Nakagawa (D3)
 • KIM Jungmin (D2)
 • Jun Shinoda (D1)
 • Dang Yaoze (M2)
 • Taiki Aoyagi (M2)
 • Yumioko Araki (M2)
 • Risa Inoue (M2)
 • Kenta Sakai (M2)
 • Takuma Shinoyama (M2)
 • Emi Takai (M2)
 • Yuka Takeuchi (M2)
 • Yugo Tsuneoka (M2)
 • Akihisa Nomoto (M2)
 • Ryoya Furukawa (M2)
 • Shingo Yamaguchi (M2)
 • Kaho Hashimoto (M1)
 • Reina Oki (M1)
 • Soma Sugano (M1)
 • Reo Sugino (M1)
 • Yuya Suzuki (M1)
 • Yoshito Takahashi (M1)
 • Sosui Nakamura (M1)
 • Toshiki Namai (M1)
 • Ko Murakami (M1)
 • Kentaro Morita (M1)
 • Wei Ling (M1)
 • Yosuke Watanabe (M1)
UNDER GRADUATE STUDENT
#03
 • Yukiho Akiyama (B4)
 • Mizuho Akimoto (B4)
 • Takahiro Ishiwata (B4)
 • Kosai Ito (B4)
 • Kan Shindo (B4)
 • Shun-ichi Takeuchi (B4)
 • Megumi Takenaga (B4)
 • Yuto Chimoto (B4)
 • Hiroaki Nagashima (B4)
 • Takumi Mimura (B4)
 • Shu Yoda (B4)
 • Koya Wakabayashi (B4)
ALUMNAE & ALUMNI
#04
 • Ministry of Economy, Trade and Industry

早稲田大学創造理工学部建築学科/建築環境学/田辺新一研究室

Department of Architecture, Waseda University/TANABE Shin-ichi Laboratory