MEMBER

PROFESSOR & RESEARCHER
#01
 • Shin-ichi Tanabe (Professor)
 • Kimura Kenichi (Emeritus Professor)
 • Masanari Ukai (Lecturer)
 • KIM Jungmin
 • Kishimoto Yuka
 • Naoe Nishhara
 • Hitomi Tsutsumi
 • HyunTae Kim
 • Takashi Akimoto
 • Toshie Iwata
 • Natsuko Nagasawa
 • Junta Nakano
 • Rika Funaki
 • Yoshihide Yamamoto
 • Eisuke Togashi
 • Haruno Ishikawa
 • Go Iwashita
 • Jun Nakagawa
 • Jun Shinoda
 • Akihisa Nomoto
GRADUATE STUDENT
#02
 • Takaomi Ogawa (D4)
 • Dang Yaoze (D4)
 • Yuta Fukawa (Assistant・D3)
 • Yohei Sato (D3)
 • Soma Sugano (D3)
 • Kan Shindo (D2)
 • Mizuho Akimoto (D1)
 • Kanta Amada (M2)
 • Haruka Arai (M2)
 • Kosuke Iihara (M2)
 • Ken Ikai (M2)
 • Kosuke Ikeuchi (M2)
 • Yutaro Ogawa (M2)
 • Ryosuke Onoda (M2)
 • Yuki Saito (M2)
 • Daiki Takehara (M2)
 • Miku Tazaki (M2)
 • Yusuke Tomizawa (M2)
 • Kazuya Matsuo (M2)
 • Kazuki Aono (M1)
 • Nami Akamatsu (M1)
 • Minayo Imai (M1)
 • Xiang Yiming (M1)
 • Toshiki Shinno (M1)
 • Minami Seto (M1)
 • Shu Takemoto (M1)
 • Ryo Nakanishi (M1)
 • Kanari Hirama (M1)
 • Ryota Matsumura (M1)
 • Jun Koike (M1)
 • Yuyuko Watanabe (M1)
UNDER GRADUATE STUDENT
#03
 • Kaho Kodama (B4)
 • Chiaki Shimoyama (B4)
 • Tomoki Takano (B4)
 • Nodoka Tagawa (B4)
 • Yuki Takeda (B4)
 • Naho Tomita (B4)
 • Jumpei Nakano (B4)
 • Yoriaki Nitta (B4)
 • Hikari Harasaki (B4)
 • Kaho Higuchi (B4)
 • Hikari Ryuzaki (B4)
 • Momoka Watanabe (B4)
ALUMNAE & ALUMNI
#04
 • Ministry of Economy, Trade and Industry

早稲田大学創造理工学部建築学科/建築環境学/田辺新一研究室

Department of Architecture, Waseda University/TANABE Shin-ichi Laboratory