MEMBER

PROFESSOR & RESEARCHER
#01
 • Shin-ichi Tanabe (Professor)
 • Kimura Kenichi (Emeritus Professor)
 • Sayana Tsushima (Lecturer)
 • Masayuki Ogata
 • Masanari Ukai (Research Fellow)
 • KIM Jungmin (Assistant)
 • HyunTae Kim
 • Kishimoto Yuka
 • Takashi Akimoto
 • Toshie Iwata
 • Go Iwashita
 • Hiromi Yamada
 • Junta Nakano
 • Naoe Nishhara
 • Hitomi Tsutsumi
 • Rika Funaki
 • Natsuko Nagasawa
 • Togashi Eisuke
 • Yamanmoto Yoshihide
 • Yamanmoto Yoshihide
 • Haruno Ishikawa
 • Jun Nakagawa
GRADUATE STUDENT
#02
 • Jun Shinoda (D2)
 • Takaomi Ogawa (D1)
 • Dang Yaoze (D1)
 • Akihisa Nomoto (D1)
 • Kaho Hashimoto (M2)
 • Reina Oki (M2)
 • Soma Sugano (M2)
 • Reo Sugino (M2)
 • Yuya Suzuki (M2)
 • Akihisa Nomoto (M2)
 • Ryoya Furukawa (M2)
 • Shingo Yamaguchi (M2)
 • Yoshito Takahashi (M2)
 • Sosui Nakamura (M2)
 • Toshiki Namai (M2)
 • Ko Murakami (M2)
 • Kentaro Morita (M2)
 • Wei Ling (M2)
 • Yosuke Watanabe (M1)
 • Yukiho Akiyama (M1)
 • Mizuho Akimoto (M1)
 • Takahiro Ishiwata (M1)
 • Kosai Ito (M1)
 • Kan Shindo (M1)
 • Shun-ichi Takeuchi (M1)
 • Megumi Takenaga (M1)
 • Yuto Chimoto (M1)
 • Hiroaki Nagashima (M1)
 • Takumi Mimura (M1)
 • Shu Yoda (M1)
 • Koya Wakabayashi (M1)
UNDER GRADUATE STUDENT
#03
 • Marina Inasaka (B4)
 • Inaba Manae (B4)
 • Mayumi Ohba (B4)
 • Ryo Ochiai (B4)
 • Shino Kanie (B4)
 • Miki Takaki (B4)
 • Shusuke Takahashi (B4)
 • Ryo Nitta (B4)
 • Ryo Hisayama (B4)
 • Kanako Fujii (B4)
 • Takuya Murakami (B4)
 • Tsubura Watanabe (B4)
ALUMNAE & ALUMNI
#04
 • Ministry of Economy, Trade and Industry

早稲田大学創造理工学部建築学科/建築環境学/田辺新一研究室

Department of Architecture, Waseda University/TANABE Shin-ichi Laboratory